Óvodánk

Az intézmény bemutatása

Hitvallásunk: „Ne kényszerrel oktasd a gyermeket, hanem játszva, hogy előbb fürkészd ki a hajlamaikat” (Platon)

Óvodánk a város központjában, könnyen megközelíthető, parkolóval ellátott helyen található. Régi, patinás épületben helyezkedik el, melynek alsó szintjén az óvoda, emeletén zeneiskola működik. Az elmúlt években az épület kívül, belül megújult.

Óvodánk 3 csoportszobával rendelkezik, melyek tágasak, világosak. Új mosdókkal, kényelmes új öltözőszekrényekkel felszerelt öltözőkkel, jól felszerelt tornaszobával, megfelelő, folyamatosan bővülő eszköztárral rendelkezik. Az évek során új bútorokkal, ízléses és esztétikus tárgyakkal, dekorációkkal tettük hangulatossá, otthonossá csoportszobáinkat, óvodánkat. A szülők segítségével óvodánk udvara megújult, új játékokkal gazdagodott, korszerű gumitéglával ellátott balesetmentes felületeket kapott.

Óvodánkban 3 csoport működik, melyek vegyes életkorú gyermekeket fogadnak.

Tantestületünkben 6 felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus, 1 német nemzetiségű óvodapedagógus végzi napi munkáját, akiknek pedagógiai asszisztens segíti pedagógiai munkáját. Minden csoportban dajka látja el a gondozási feladatokat. Segítő szakemberek gyógytestnevelő, és logopédus heti rendszerességgel végzi fejlesztő munkáját.

Mindennapi munkánk során nyitott, bizalmas, szeretetteljes óvodai légkör megvalósítására törekszünk.

A gyermekközpontú, a gyermek igényeit, körülményeit és adottságait figyelembe vevő, a gyermeket értő, érző és elfogadó magatartást tekintjük követendő példának.

A LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE alternatív óvodai programot választottuk helyi pedagógiai programunk alapjául.

Nevelési célunk, a ránk bízott gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, az individualizálás, differenciálás, szocializálás eszközeit felhasználva. A szeretetteljes, családias, vidám légkörben zajló testi, szociális, értelmi képességek fejlesztése kitűzött célunk.

Programunk koncepciójában, felfogásában kiemelt elvek: individualizálás (egyén megismerése, egyéni fejlesztés), szocializálás (önérvényesítéstől eljussanak az együttműködésig), differenciálás (egyénre szabott fejlesztés). Ezek szoros kapcsolata elengedhetetlen a nevelés egész területén, a tervezésen keresztül a fejlesztésig.

Specifikuma a programnak a 7 tevékenységközpont, ahol az egész nevelési folyamat zajlik.

A tanulási folyamatok játékba ágyazottan: spontán szabad játékban, illetve játékban tanulással valósulnak meg. A tervezés pedig projektrendszerben valósul meg. Választható, kötelezően választható és kötelező formában zajlanak az óvónők által felajánlott tevékenységek során.

Napirendünkre rugalmasság, stabilitás, folyamatosság jellemző.

Erőssége a programunknak a családokkal való szoros kapcsolattartás, melynek sokféle formáját gyakoroljuk jó eredményeket elérve. (nyílt napok, családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák, közös programok: Márton-nap, kirándulások, kerékpártúra, Karácsonyváró, anyák napi ünnepély, ballagás)

Erőssége még fő profilunk az egészséges életmódra nevelés, mely áthatja mindennapjainkat a gondozástól a mozgásigény kielégítéséig, annak fejlesztéséig. 

Hagyományos programjaink, sikeres rendezvényeink: Egészséghét, Kerékpártúra, Márton-nap, Karácsonyváró, kirándulások, élményszerző sétáink.

Jó kapcsolatot tartunk a Szülői Közösséggel, akiknek szerepe a rendezvények szervezésében is megvalósul. Kapcsolataink jól működnek a speciális szolgáltató intézményekkel (Családsegítő központ, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló) önkormányzattal, iskolákkal.

Az intézmény bemutatása.docx