Óvodánk · Alapítványunk

 

A Tolnai  Gesztenyéskert Óvódásokért Alapítvány célja:

 

Alapítványunk célja a Gesztenyéskert Óvodába járó gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése, a sikeres iskolakezdéshez esélyeik javítása, valamint a gyermekek német nyelvvel való ismerkedésének elősegítése.

Mindezen célok elérése érdekében alapítványunk javítani kívánja az óvoda működésének feltételeit, támogatja az egészségmegőrző, környezettudatos szemlélet kialakítására irányuló, valamint egyéb turisztikai, kulturális és hagyományőrző programokat.

Alapítványunk kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést. A gyermekek testi-lelki egészségének a megőrzését, testi fejlődésük elősegítését, fizikai állapotuk védelmét, ezek fejlesztését. Az egészséges életmód szokásainak megalapozását, betegségmegelőzést. Szakemberek bevonásával speciális prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelés feladatainak ellátását segíti elő.

Alapítványunk célja a természet megismerésére, megóvására, védelmére, környezettudatosságra nevelés, annak feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében az alapítvány kirándulásokat, környezettudatosságra nevelő programokat szervez, részt vesz szelektív hulladékgyűjtésben.