Óvodánk

A Wosinsky Mór Óvoda Selyem Óvodája

Bemutatkozás, óvodánk tevékenysége

A Selyem Óvoda a városközponthoz és a Duna parthoz közel helyezkedik el, családi házas, csendes környezetben. Az óvodát a Tolnai Selyemgyár építtette, a nevét is a gyárról kapta.A tolnai Selyem Óvoda jelenlegi épülete, mint Selyemgyári Óvoda 1972-ben épült annak érdekében, hogy a helyi érdekeltségű selyemgyárban dolgozó munkások gyermekeinek egész napos elhelyezését biztosítson. Nyitva tartási ideje is alkalmazkodott a gyári munkások műszakkezdéséhez, már reggel 6 órakor várta az óvodásokat.

Óvodánkban 3 vegyes életkorú csoport működik (Nyuszi, Süni, Vakond csoport), ebből egy csoportban kétnyelvű (magyar-német) nevelés folyik. A pedagógiai program megvalósításához megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik az óvoda. A három csoportszoba mellett, két gyermeköltözővel, tornaszobával, melegítőkonyhával és két gyermekmosdóval rendelkezik. Óvodánk igen jól felszerelt IKT eszközökkel ezek között projektor, vetítővászon, hangosító berendezés, magnó, asztali számítógép, laptop és fényképezőgép áll az óvónők rendelkezésére. 

Óvodánk udvarán a nagyméretű zöld felület mellett, betonos KRESZ pálya is található, ami alkalmas biciklizésre, motorozásra is. 

Nevelőtestületünk törekszik az udvari környezet folyamatos esztétikusabbá tételére. Az udvari járművek számára tároló házikót alakítottunk ki, melyet hagyományőrző motívumokkal tettünk esztétikusabbá. Udvarunkon homokozó és különböző udvari játékok mellett egy fűszerkert és sziklakert is kialakításra került, ahol a gyermekeknek lehetőségük nyílik a különböző kerti virágok, gyógynövények megismerésére, gondozására is.  

Az udvari babaház fejújítása is megtörtént, komfortosabbá tettük, ez által a gyermekeknek egy hangulatos helyet biztosítunk az elmélyült udvari szerepjátékhoz. A babaház berendezési tárgyait is igyekeztünk a néphagyományőrzés szellemében eltervezni, elkészíteni. A játékok mellett egy szánkódomb is található, ami a téli időszakban alkalmas szánkózásra, bobozásra, ez által a tél örömeinek a megtapasztalására.

Az Alapprogrammal összehangolva, Néphagyományőrző pedagógiai programmal dolgozunk, ami a magyar és a német nemzetiségi hagyományokra, értékek bemutatására épül. Programunk céljai közé tartozik a gyermekek harmonikus fejlesztése a hagyományápolás és a természetóvás eszközrendszerével illetve a néphagyomány-ápolás, természetszeretetre nevelés. A programban kitűzött céljainkat a gyermek személyiségéhez igazodva és egyéni fejlettségi szintjére ügyelve igyekszünk megvalósítani. A népszokásőrző és természetóvó jeles napok illetve a mindennapok hagyományőrző tevékenységei során igyekszünk a népi kultúrát átörökíteni.

Az éves és évszakonkénti tervezést megkönnyíti az ,,Évkör” használata, mely rendszerbe foglalja és évszakonként tartalmazza a néphagyományőrző tevékenységeket. Minden évben megünneplésre kerül a szüreti mulatság, Márton nap, Mikulás, Luca-nap, karácsony, farsang, húsvét stb. Programunk kitér a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére is, akiknek fejlesztéséhez fontos a differenciált bánásmód és a megfelelő szakember segítsége. A környezettudatos nevelést is szem előtt tartjuk, 2016-ban elnyertük a Madárbarát-óvoda címet, valamint aktív szerepet vállalunk a szelektív hulladékgyűjtésben.

A néphagyományőrző programban a kollektíva minden tagjának megvan a szerepe. A jeles napok szervezése során az óvodán belül és kívül újszerű kapcsolatrendszer jön létre. Az óvoda és a szülők kapcsolattartását az együttműködés jellemzi, törekszünk rá, hogy a családi nevelést jó mintával egészítsük ki. Az óvoda és a családok között a jeles napokon, közös programokon való aktív közreműködés során egyenrangú partnerkapcsolat és bizalomteljes, derűs, őszinte légkör alakul ki. 

Óvodánk igen széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik az intézményen kívül is. A bölcsődével, iskolával való kapcsolattartás megkönnyíti a tapasztalatcserét, a zeneiskolai látogatások során pedig a gyermekek zenei ízlése formálódik.